top of page
Het nieuwe mentaal.png

Afwerking:  Paperback
Aantal pagina's:  240
Verschijningsdatum:  
27/09/2016
Uitgever: Lannoo

 

Het Nieuwe Mentaal

Elke Geraerts

In haar bestseller Mentaal Kapitaal toonde neuropsychologe Elke Geraerts hoe we ons brein beter kunnen wapenen tegen stress, burn-out en andere mentale problemen. In Het Nieuwe Mentaal gaat ze een stap verder: het is hoog tijd dat we onze maatschappij aanpassen aan ons brein, en niet omgekeerd. Aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek laat ze zien hoe wij allemaal bewuster kunnen kiezen voor meer mentale groei. Ze ontmaskert de mythe van time managagement, legt uit waarom onze eeuwige zoektocht naar een betere work-life-balans tevergeefs is, verklaart hoe empathie kan leiden tot succes, en beschrijft hoe leiderschap er in de 21ste eeuw zal uitzien. Het resultaat is een krachtig pleidooi om met meer lef aan het roer te staan van ons eigen leven en voor ons brein die keuzes te maken die ons op lange termijn gelukkiger en succesvoller zullen maken. Het boek bevat ook 26 uitdagingen om een half jaar lang jouw eigen lef te vergroten. Een absolute must read voor iedereen die mentaal sterker wil staan!

De  'Nieuwe Mentaal'-beweging, waarvoor staat dat?

Als we durven vertrekken vanuit de kracht van ons brein en de inzichten die wetenschappelijk onderzoek daarover opleveren, kunnen wij het tij keren en zo succesvoller en gelukkiger worden dus

 1. Het is het brein dat de richting bepaalt

 2. Wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt om veranderingen door te voeren

 3. De verworven inzichten en overtuigingen worden ten dienste gesteld van iedereen om zo veel mogelijk mensen samen aan de top te krijgen. Men spreekt van leiderschap in plaats van management.

Van time naar attention management

Waar time management vooral gericht is op het zo efficiënt en zo veel mogelijk invullen van onze agenda, gaat time management om het zo optimaal mogelijk invullen van onze agenda op basis van de aandacht die we te verdelen hebben.

Zo is een achturenindeling zoals die vandaag typisch wordt gehanteerd op basis van de uithouding van onze fysieke spieren terwijl onderzoek uitwijst dat we amper zes uur per week geconcentreerd bezig zijn, al varieert ons vermogen tot aandacht sterk van mens tot mens.

We kunnen overgaan van time naar attention management in de volgende 3 stappen:

1. De aandachtsagenda

 • Bepaal je aandachtspiek en plan daaromheen de activiteiten die veel concentratie nodig hebben

 • Je meest vermoeide momenten zijn dan weer ideaal voor een brainstormsessie of voor creatieve activiteiten

 • Las zowel voor als na elke taak een kort moment in om welbewust af te sluiten en weer op te starten. 
   

"Kiezen voor aandacht is een kunst die gebaard wordt door oefening."

 • Je kan je aandachtsvermogen vergroten via meditatie.

 • Gebruik een aandachtsritueel, zowel om voor te bereiden op wat komen gaat als om te ontspannen om daarna opnieuw  spanning te kunnen opbouwen.

 • Verwerk de informatie als afsluiting als je het wil onthouden. Nieuwe informatie komt enkel terecht in het kortetermijngeheugen dat beperkt is in hoeveelheid informatie en tijd dat het wordt bijgehouden. Informatie verplaatst zich naar het langetermijngeheugen bij stress, repetitie of een associatie met iets wat al in ons geheugen aanwezig is. Dagdromen zo kort mogelijk volgend op de momenten waarop nieuwe informatie is ontvangen, versnelt het proces van consolidatie.

 • Verdubbel je tijd en trek voor elke activiteit dubbel zoveel tijd uit als je in theorie nodig hebt. 'Hurry sickness' of 'haastziekte' zijn een van de belangrijkste problemen van de huidige zakenwereld.

2. De diepte in

 • De 20/80-regel stelt dat 80 procent van de resultaten het gevolg is van 20 procent van iemands acties wat vanuit het perspectief van time management geen goed nieuws is, maar ideaal is vanuit het principe van aandachtsmanagement.

 • Zorg in die 20 procent dan ook voor volledige focus en gebruik 'diep werk' als een techniek om de zwaarste taken zo snel mogelijk gedaan te krijgen door jezelf volledig te isoleren en alle externe afleiding te blokkeren. Zorg dat je gedurende die tijd ook zelf de isolatie niet doorbreekt en dus niet je telefoon of mails gaat controleren.

3. Switch-off

"Om te kunnen inspannen, moet je ook kunnen ontspannen."

 • Vaak gaan mensen die zich overdag al sterk concentreren ook in hun vrije tijd bezig houden met dingen waar ze het hoofd moeten bijhouden. Daarom moeten we ervoor zorgen van echt 'uitschakelmomenten' in te lassen in je vrije tijd en je even niet concentreren. Dit zou ideaal gezien minstens de helft van je vrije tijd moeten zijn.

 

Helemaal uit balans

 

In de 21ste eeuw is het een constant streven geworden naar perfecte balans. Dit balansdenken vertaalt zich vooral in het feit dat we verwachten dat alles de hele tijd goed gaat met ons. Want alleen dan zijn we in perfecte harmonie en alleen in balans is er sprake van geluk.

Maar we vergeten dat balans en geluk geen synoniem zijn voor elkaar. Elke verwijst hiervoor naar de definitie van geluk volgens Matthieu Ricard

"Geluk is meer dan een aangenaam gevoel. Het is een diepe gewaarwording van sereniteit en voldoening, een toestand waarin alle emoties aanwezig kunnen zijn. Zelfs verdriet."

 

Geluk is geen gevoel

 • Geluk is een gemoedstoestand waarbij het positieve zwaarder weegt dan het negatieve. Hoe veerkrachtiger we zijn, hoe zwaarder de positieve elementen zullen doorwegen.

 • Belangrijk is dat we niet op elke moment van de dag de balans moeten opmaken want dit doet enkel onze gelukservaring dalen. Dit creëert enkel een gevoel van falen, wat eigen is aan onze tijd wat ook terugkomt in de twee grote mentale epidemieën van onze tijd nl. depressie en burn-out.

 • Door te veel de balans op te maken ontstaat er ook een gevoel van onzekerheid en twijfel, vergezeld van angst. Accepteren dat risico's bij het leven hoort, is ondenkbaar geworden. We zijn verlamd door de 'Wat als?' vraag terwijl we ze moeten vervangen door 'Wat dan?' en zoveel mogelijk in detail te treden bij hoe het zou zijn zodat je beseft dat het leven gewoon doorgaat na de angst.

Het slechte mag er ook zijn

 • Gelukkige mensen hebben de neiging om positieve herinneringen actief te houden en negatieve gebeurtenissen contrasteren met iets positiefs. Het is net de negatieve emoties accepteren en doorvoelen dat maakt dat we gelukkiger zijn.

"Je kunt emoties nu eenmaal niet selectief verdoven. Als je de negatieve verdooft, verdoof je ook de positieve." Brené Brown

 • Optimisme kan nog steeds voor veel mensen een positieve wending geven maar alleen voor degenen die het actief beoefenen. Je moet het aannemen als levenshouding en niet alleen erover lezen en het mag ook niet het taboe op het negatieve vergroten.

Van balans naar aanvaarding

1. Granulariteit

 • Onder andere door Facebook en een wereld die zich steeds meer online afspeelt, neemt onze granulariteit af en klasseren we emoties enkel nog onder bang, boos, blij en verdrietig. Het is belangrijk aandacht te blijven geven aan wat we precies voelen

2. De moed van imperfectie

 • Mensen beelden zich in dat ze aan allerlei verwachtingen zouden moeten voldoen en dat bezorgt ons stress maar de druk die ze ervaren is grotendeels ingebeeld. 

 • Perfectionisme is de belangrijkste vijand van geluk. We maken het gevoel van eigenwaarde afhankelijk van onze prestaties wat een negatieve invloed heeft op ons zelfvertrouwen.

 • De dingen waar we ons voor schamen moeten we juist met anderen delen in plaats van te verbergen. Dit werkt bevrijdend omdat je dan beseft dat de verwachtingen die je in je hoofd had, ingebeeld waren.

3. Zelfcompassie

 • Zelfkritiek en schaamte zijn grote boosdoeners op het vlak van mentale gezondheid. Een gebrek aan zelfcompassie wordt in verband gebracht aan copingvaardigheden, faalangst en depressie.

 

4. Redirigeren

 • Onze hersenen spenderen automatisch meer tijd aan het negatieve dan aan het positieve.Die negativiteitsbias kunnen we overwinnen door in te spelen op de plasticiteit van de hersenen en bewust meer aandacht gaan schenken aan positieve ervaringen waardoor we de hersenbanen naar het positieve sterker maken.

 • De visie die mensen op hun eigen rol hebben blijkt erg bepalend voor hoe ze zich voelen en wat ze doen dus we kunnen zowel het verleden als de activiteiten redirigeren door

  • meer aandacht schenken aan positieve ervaringen wat gewoon een koekje bij de koffie kan zijn. Voor elke negatieve ervaring zouden er vijf positieve nodig zijn om de wond te helen.​

  • Positieve ervaringen lijken vaak onbelangrijk zoals een kus van je dochter. Voel die gebeurtenissen echt door en blijf er iets langer bij stilstaan dan gewoonlijk.

 

Wij zijn, dus ik denk

 • Wat de mens echt onderscheidt van dieren is ons vermogen om relaties aan te gaan en te onderhouden. We gebruiken ons uitzonderlijke grote brein om een complex sociaal netwerk te onderhouden dat we nodig hebben om vooruit te komen.

"We zijn niet sociaal omdat we slim zijn, we zijn slim omdat we sociaal zijn"​

 • In de hersenen valt fysieke pijn nauwelijks te onderscheiden van emotionele pijn door uitsluiting waardoor het dus ook een impact heeft op ons fysieke en mentale welzijn.

 • Het is dus zeer belangrijk om van 'ik' opnieuw naar 'wij' te gaan en de verbondenheid in onze samenleving te vergroten. Tips hiervoor zijn:

  • Zet je 'begroetingsangst' opzij en zeg dag tegen bekenden, maar ook tegen vreemden

   • Niet alleen de persoon die je begroeting ontvangt, voelt zich onmiddellijk blij maar ook zelf word je er gelukkiger en mentaal sterker van

  • Stimuleer kindness (combinatie van vriendelijkheid en hulpvaardigheid)

   • Vriendelijkheid doet met je hersenen wat groenten doet met je lichaam

  • Cultiveer empathie​

   • Empathie is een voorwaarde voor een stabiel en bevredigend sociaal leven

   • Terwijl 'affectieve empathie' (= het vermogen te voelen wat anderen voelen) is aangeboren, is 'cognitieve' empathie aan te leren en te stimuleren​ (=het vermogen om de gedachtegang van anderen te volgen en begrip te hebben voor hun standpunt

 

 

Werk en leven: 1+ 1 = 1

 

Baas spelen, leider zijn

bottom of page